Nasıl Yaparız?

Psikoterapi Yaklaşımımız

Terapi yaklaşımı, bir terapistin danışanlarının psikolojik sağlıkları için arzu ettikleri hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kullandığı bir dizi ilke ve tekniktir.
Artı Hayat Psikoloji’de bütüncül psikoterapi yaklaşımını benimsiyor, danışanın ihtiyacı doğrultusunda EMDR terapisi, Gestalt terapi, sanat terapisi, duygu odaklı terapi, hümanistik terapi ve psikodrama yöntem ve tekniklerini kullanıyoruz.

Terapinin İlk Seanslarında Ne Yapıyoruz?

Yaşam öykünüzü öğrenmeyi, terapi hedeflerimizi belirlemeyi ve sizi terapi sürecine hazırlamayı amaçlıyoruz.

Birbirimizi tanıyıp güvenli ve sağlam bir terapötik ilişki kurmaya çalışıyor, birlikte size uygun bir terapi planı geliştiriyoruz.

Ücretsiz Ön Görüşme

Randevu vermeden önce ücretsiz bir ön görüşme yaparak her konudaki sorularınıza cevap vermeye çalışıyor, birbirimizi kısaca tanımaya, birbirimiz için uygun olup olmadığımızı ve birlikte çalışıp çalışmayacağımızı belirlemeye odaklanıyoruz.

Çalışma Saatlerimizi Size Göre Ayarlıyoruz

Yurt dışında yaşayan danışanlarımız ve mesai saatlerinden ötürü randevu bulma konusunda zorlanan danışanlarımız için esnek seçenekler sunuyoruz.

Randevu Alırken Dikkat Edin

Çalıştığımız yaş ve semptom gruplarına dahil misiniz?

Terapi yaklaşımımız size uygun mu?

Durumunuz medikal tedavi gerektiriyor mu?

Terapiye hazır ve istekli misiniz?

Terapi Sürecinde Ne Yapmalısınız?

Psikoterapiye genellikle işler içinden çıkılmaz noktaya geldiğinde ve sorunlarınız acil çözüm gerektirdiğinde geldiğinizi biliyoruz. Ancak psikoterapinin sabır ve adanmışlık isteyen, uzun bir yolculuk olduğunu unutmamalısınız.

Terapiden en yüksek derecede yararlanmak için:

-Kendi değişiminizin sorumluluğunu alın

-Seanslara düzenli olarak katılın

-Çaba gösterin

-Dürüst ve açık olun

-Terapinin nasıl ilerlediği konusunda bilgi verin

-Yeni deneyimlere açık olun

-Zor duygularla yüzleşmeye hazır olun

-Terapistinize ve sürece güvenin.

Gizlilik ve Mahremiyet

18 yaş altındaki danışanların terapi sürecine aileleri de dahil edilebilir ve danışanın yararı gözetilerek hakkındaki bilgiler ailesiyle paylaşılabilir.

18 yaş üstü danışanlar ile yürütülen psikoterapi sürecinde, danışanla psikolog arasındaki ilişkide gizlilik ilkesi esastır. Aşağıdaki istisna durumlar dışında, danışan hakkındaki hiçbir bilgi ya da veri üçüncü kişilerle paylaşılmaz:

  • Danışanın ya da başkalarının fiziki ya da psikolojik tehdit altında olduğuna dair güçlü bir izlenim oluşması.
  • Mahkeme vb. yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından istenen bilgilerin verilmesi.
  • Akademik, bilimsel ve mesleki çalışmalar ve kurumsal tanıtım çalışmaları (kimlik bilgileri gizli tutulacak şekilde)